برگزاری وبینارهای آموزشی در هفته کتاب و کتابخوانی

Home » برگزاری وبینارهای آموزشی در هفته کتاب و کتابخوانی

برگزاری وبینارهای آموزشی در هفته کتاب و کتابخوانی

در هفته کتاب و کتابخوانی، ضمن دعوت از اساتید، پرسنل و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی لارستان، ۵ وبینار ...