تماس با ما

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

آدرس

لارستان-بزرگراه دکتر دادمان- جنب بیمارستان امام رضا (ع)- کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی لارستان

تلفن

071-52245009، داخلی 232 و 245

پست الکترونیک

diglib@larums.ac.ir

دورنگار

52247111 -071

فرم ارسال درخواست

ارتباط با ما