برنامه ریزی کارگاه های کتابخانه دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال 98

Home » برنامه ریزی کارگاه های کتابخانه دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال 98

برنامه ریزی کارگاه های کتابخانه در سال ۹۸

در راستای اهداف کتابخانه دیجیتال و افزایش توانمندی کاربران، برنامه ریزی کارگاه های کتابخانه در سال ۹۸ با ...