Scopus Pamphlet

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی لارستان

معرفی Scopus

Scopus از بزرگترین پایگاه های چکیده و استنادی وبی با کیفیت بالاست که ابزار هوشمند آنالیز و نمودارسازی تحقیق را دارد. Scopus حدود ۵۵ میلیون رکورد از ۵۰۰۰ ناشر از سال ۱۹۶۰ تا زمان حاضر را به صورت روزآمد ارائه می دهد. این پایگاه با پوشش میان رشته ای وسیع خود، مجلات علمی، کتب، پروانه های ثبت اختراع و مجموعه مقالات کنفرانس ها را در زمینه های تکنولوژی، پزشکی، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی ارائه می دهد. پیوند مستقیم به متن کامل مقالات، این پایگاه را به یکی از ابزارهای سریع و جامع برای جستجو تبدیل کرده است.

پوشش موضوعات درScopus:

 • Life Sciences (agriculture, biology, neuroscience, pharmacology)
 • Social Sciences (arts & humanities, business, history, information sciences)
 • Physical Sciences (chemistry, engineering, mathematics)
 • Health Sciences (allied health, dentistry, nursing, veterinary medicine)

جهت دسترسی به پایگاه Scopus خارج محیط دانشکده علوم پزشکی لارستان، ثبت نام در پایگاه الزامی است. ثبت نام در Scopus بسیار ساده است. پس از رود به پایگاه Scopus به آدرس https://www.scopus.com، با کلیک بر گزینه Register در قسمت بالا و سمت راست صفحه می توانید با استفاده از ایمیل سازمانی در این پایگاه ثبت نام نمایید.

جستجو در Scopus

برای ورود به پایگاه Scopus، با آدرس https://www.scopus.com وارد شوید.

در این صفحه، با کلیک بر گزینه Limit می توانید جستجوی خود را بر اساس سال نشر و نوع مدرک محدود نمایید.

انواع جستجو در صفحه Document Search
 1. جستجو بر اساس منبع (Documents):

در این قسمت امکان جستجوی موضوعی وجود دارد. در جعبه ی جستجو ،کلیدواژه (های) خود را وارد کنید. از منوی آبشاری روبروی آن، فیلد دلخواه از قبیل عنوان مقاله، چکیده، نویسنده و ... را انتخاب و جستجوی خود را به آن فیلد محدود کنید.

فیلدهای جستجوی منوی آبشاری
 • All fields : امکان جستجوی کلیدواژه های مورد نظر در همه ی فیلدها را فراهم می کند.
 • Article Title, Abstract, Keywords: جستجو در عنوان مقاله، چکیده و کلید واژه ها
 • Authors: جستجو در نام نویسندگان
 • First Authors: جستجو در نام نویسنده ی اول
 • Source Title: جستجو در منبعی که مقاله یا بخشی از کتاب در آن منتشر شده است (جستجو در نام مجله یا نام کتاب)
 • Article Title: جستجو در عنوان مقاله
 • Abstract: جستجو در چکیده
 • Keywords: جستجو در کلیدواژه ها
 • Affiliation: جستجو در وابستگی سازمانی نویسنده (سازمانی که نویسنده وابستگی خود را به آن اعلام کرده است)
 • Language: انتخاب زبان جستجو
 • ISSN: جستجو بر اساس شماره استاندارد بین المللی مجله
 • CODEN: کد منحصر به فرد برای شناسایی انتشارات مختلف
 • DOI: جستجو بر اساس شماره دیجیتالی مقالات
 • Conference: جستجو در نام کنفرانس
 • Chemical Name: جستجو در نام شیمیایی مواد
 • CAS Number: جستجو بر اساس شماره هایی که به مواد شیمیایی اختصاص داده شده است
 • ORCID: جستجو در کد ارکید نویسندگان
 1. جستجو بر اساس نام نویسنده (Authors):

 این گزینه امکان پیدا کردن مدارک یک نویسنده خاص را فراهم می کند. برای جستجوی نام نویسندگان، در قسمت Author last name  نام خانوادگی نویسنده و در قسمت Author first name نام کوچک نویسنده را وارد کنید. در قسمت Affiliation می توانید نام سازمان یا موسسه ای را که نویسنده به آن وابسته است ذکر نمایید. بر اساس اطلاعات وارد شده، رکوردهای مرتبط با آن شخص خاص بازیابی می شود.

تمرین:

به دنبال نویسنده ای با نام Fatemeh Sookhak و با آدرس وابستگی سازمانی Larestn University of Medical Scinces هستید. جهت اجرای جستجو، ابتدا بر روی گزینه Author در صفحه Document Search کلیک نمایید، نام و نام خانوادگی نویسنده، و آدرس وابستگی سازمانی را در جعبه های جستجو وارد نموده و بر روی کلید Search کلیک نمایید. همچنین می توانید کد ارکید نویسنده را در قسمت iD ORCID وارد نمایید.

 

پس از کلیک بر گزینه جستجو، اطلاعات استنادی نویسنده از قبیل تعداد مقالات، تعداد استنادات دریافت شده به ازای هر مقاله و مقدار h-index نویسنده بازیابی خواهد شد.

 1. جستجو بر اساس وابستگی سازمانی (Affiliation)

با استفاده از این گزینه، می توان تولیدات علمی یک دانشگاه یا کشور را بدست آورد. در واقع برای جستجوی فعالیت های علمی یک موسسه خاص می توان از این گزینه استفاده کرد. برای مثال چنانچه در این قسمتLarestan University of Medical sciences  وارد شود، رکوردهایی بازیابی می شود که نویسندگان آن وابستگی سازمانی خود را "دانشکده علوم پزشکی لارستان" اعلام کرده اند.

 1. جستجوی پیشرفته (Advanced Search):

برای جستجوی پیشرفته، جامع و در مواردی که استراتژی جستجو خیلی طولانی است، می توان از گزینهAdvanced Search  استفاده نموده و با استفاده از عملگرهای منطقی (not, or, and)و کدهای مختلف، جستجوی دقیقی را انجام داد. در این بخش نمونه ای از جستجوی پیشرفته با عملگرها و کدهای جستجو ارائه می گردد:

 • ALL("Cognitive architectures") AND AUTHOR-NAME(smith)
 • TITLE-ABS-KEY(*somatic complaint wom?n) AND PUBYEAR AFT 1993
 • SRCTITLE(*field ornith*) AND VOLUME(75) AND ISSUE(1) AND PAGES(53-66)
صفحه نتایج جستجو

در صفحه نتایج جستجو می توانید پس از کلیک بر مربع کنار هر مقاله و انتخاب آن و سپس کلیک بر روی Download، مقاله را دانلود نمایید.

همچنین با انتخاب هر مقاله و کلیک بر گزینه Export، صفحه زیر باز خواهد شد. با کلیک بر گزینه RIS Format می توانید اطالاعات استنادی مقاله را به نرم افزارهای رفرنس نویسی از قبیل EndNote انتقال دهید.