JCR (Journal Citation Report)

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی لارستان

معرفی JCR (Journal Citation Report)

مؤسسه اطلاعات علمی Clarivate توسط پایگاه اطلاعاتی Web of Science هر ساله خصوصیات ژورنال ها و نشریات علمی را مشروط به اینکه این ژورنال ها در موسسه ISI ایندکس یا نمایه شده باشند بررسی و ارزیابی کرده، سپس رتبه مجلات را تحت عنوان گزارش استنادی مجلات یاJCR (Journal Citation Report)  به اطلاع عموم می رساند.

JCR یکی از معتبرترین پایگاه های علم سنجی است که به عنوان ابزاری برای مقایسه مجلات به کار برده می شود. این پایگاه، گزارش های استنادی مجلات را در دو نسخه علوم (Sciences) و علوم اجتماعی (Social Sciences) منتشر می می کند. این گزارش ها بر اساس چند شاخص مورد بررسی قرار می گیرند:Cited Half- Life, Immediately Index و (Impact Factor) IF، که در حال حاضر شاخص ضریب تاثیر یا IF از مهم ترین آن ها به شمار می رود.

جستجو در JCR (Journal Citation Report)

برای جستجو در این پایگاه اطلاعاتی،  به آدرس http://jcr.incites.thomsonreuters.com بروید. جستجو در این پایگاه به دو روش ساده و پیشرفته قابل اجرا می باشد.

جستجوی ساده (Basic Search):

در صفحه اصلی JCR عنوان یک ژورنال خاص را در جعبه Enter a Journal Name وارد نموده و بر روی کلید جستجو کلیک نمایید.

در صفحه نتایج جستجوی ساده می توانید بر روی عنوان ژورنال مورد نظر کلیک نمایید تا صفحه اطلاعات استنادی آن ظاهر شود.

­در صفحه نتایج جستجوی ژورنال، بخش های زیر را ملاحظه خواهید کرد:

  • عنوان کامل و ISSN مجله
  • محل یا کشور انتشار مجله
  • Categories: رده موضوعی که مجله در آن ایندکس شده است
  • Language: زبان نگارش مجله
  • Issues/Year: تعداد دفعات انتشار مجله در طول یک سال
  • Journal Impact Factor: ضریب تأثیر مجله در سال های مختلف
  • با کلیک بر روی گزینه Rank، نمره Q یا Quartile Score مجله نمایش داده می شود. نمره Q یا Quartiles در حقیقت برای رتبه بندی مجلات آی اس آی و اسکوپوس به کار می رود و بر اساس هر طبقه یا Category که مجلات در آن قرار دارند، امتیازی بین Q1 تا Q4 به آنها تعلق می گیرد. در حقیقت Quartile Scores امتیاز عملکردی هرمجله در Category خود به شمار می رود و داشتن نمره بین Q1 تا Q4 حاکی از ارزش خاص آن مجله است.

 

Q1: نشان دهنده این است که مجله جزء ۲۵ درصد صدر یک طبقه یا Category می باشد.

Q2: نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانی یعنی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد یک Category می باشد.

Q3: نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانه به سمت پایین یعنی بین ۵۰ تا ۷۵ درصد یک Category  می باشد.

Q4: نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه پایین یعنی جزء ۲۵ درصد انتهایی یک Category می باشد.

معمولا در بسیاری از ارزشیابی ها، مجلات Q1 و Q2 به عنوان مجلات پرامتیاز به شمار می روند و متقاضیانی که قصد پذیرش(Admission یا Apply) از دانشگاه های خارجی را دارند باید در این دسته از مجلات مقالات خود را چاپ نمایند. درنتیجه بهترین ژورنال ها در یک حوزه تخصصی مشخص، جزو ۲۵ درصد اول رتبه بندی (Q1) قرارخواهند گرفت.  بدین شیوه می توان ذهنیت دقیق تری نسب به جایگاه ضریب تاثیر یک ژورنال پیدا کرد. هر دو نمایه JCR و Scopus منطبق با ضرائب اختصاص داده شده برای ژورنال ها، دارای تقسیم بندی Quartile متعلق به خود هستند.

جستجوی پیشرفته (Advanced Search):

در صفحه اصلی JCR بر روی گزینه Brows by Journal کلیک نمایید تا صفحه جستجوی پیشرفته ژورنال ظاهر گردد.

تمرین:

در سال ۲۰۱۷ میلادی تصمیم دارید مقاله خود را در ژورنالی با عنوان “Written Communication” چاپ نمایید و می خواهید مطمئن شوید آیا این ژورنال در JCR نمایه شده است یا خیر. همچنین می خواهید شاخص IF این ژورنال را در سال های مختلف مقایسه نمایید. جهت اجرای جستجو، مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. در جعبه جستجوی Selected Journals عنوان ژورنال را وارد نمایید.
  2. از منوی کشویی Selected JCR Year سال ۲۰۱۷ را انتخاب نموده و سپس بر روی کلید Sumbit کلیک کنید.

در صفحه نتایج جستجو، نمودار توزیع Impact Factor ژورنال در سال های مختلف و همچنین فرمول محاسبه Impact Factor را ملاحظه خواهید کرد.