محتواهای آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

معرفی پایگاه داده sciencedirect

file name : sciencedirect.pdf
file size : 1 MB
دانلود

معرفی پایگاه داده clincalkey

file name : clincalkey.pdf
file size : 2 MB
دانلود

معرفی پایگاه داده upToDate

file name : upToDate.pdf
file size : 1 MB
دانلود

کدام مقاله را در شبکه های اجتماعی درج کنیم؟

file name : -متن-کدام-مقالاتمان-را-در-شبکه-های-اجتماعی-بگذاریم؟-2.pdf
file size : 298 KB
دانلود

Kopernio

file name : Kopernio.pdf
file size : 359 KB
دانلود

دگرسنجی (Altmetrics)

file name : Altmetrics.pdf
file size : 598 KB
دانلود

سنجه PlumX در Scopus

file name : PlumX.pdf
file size : 274 KB
دانلود