آیین نامه حقوق مالکیت معنوی منابع دیجیتالی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لارستان “این آیین نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ به تصویب معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی-فرهنگی دانشکده علوم پزشکی لارستان رسیده است” مقدمه یکی از کارکردهای مهم مؤسسات علمی و پژوهشی، تولید علم و فنّاوری است که به عنوان دارایی فکری علاوه بر ارزش معنوی می تواند…

ادامه مطلب