معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

دستور عمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری، زایمان و پس از زایمان ۳

file name : moraghebat-az-bimaran-ghalbi-dar-bardari-3.pptx
file size : 173 KB
دانلود

تحویل نوبت کاری در پرستاری

file name : tahvil-nobate-kari.pdf
file size : 730 KB
دانلود

فرم تعداد ویزیت به تفکیک بیمارستان

file name : betafkik.xlsx
file size : 13 KB
دانلود