پرسشهای متداول

Home » پرسشهای متداول

جهت ملاقات با مسئولین دانشگاه ابتدا با واحدهای مربوطه هماهنگی لازم را انجام دهید و سپس با مسئولین دانشگاه ملاقات کنید.

هنوز سوالاتی دارید که پاسخ داده نشده است؟