ماموریت های کتابخانه دیجیتال

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی لارستان

با توجه به افزایش روزافزون اطلاعات در سازمان‌ها و نیاز مبرم جهت مدیریت این حجم اطلاعات و مدیریت دانش سازمانی، ناگزیر به دنبال کردن راه‌حل هایی از جمله یکپارچه‌سازی اطلاعات و دانش موجود و مورد نیاز کاربران سازمان هستیم تا کاربران بتوانند به سهولت به مدارک لازم دسترسی یابند.

ماموریت پورتال کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی لارستان، فراهم کردن محیطی یکپارچه برای کاربران می باشد. این پروتال تلاش می کند محتوای اطلاعات را برای مدیریت، طبقه‌بندی و ارتباط با نرم‌افزارهای کاربردی مورد استفاده فراهم نماید. همچنین به کاربران کمک می‌کند که به طریق موثرتری با کتابخانه در ارتباط باشند.

خط مشی پورتال­ کتابخانه دیجیتال

  • پورتال اصلی کتابخانه، محلی برای ذخیره و ارائه متمرکز اطلاعات و خدمات کتابخانه، کنترل مرکزی زیرسایت‌ها و در عین‌حال آرشیوی جهت دسترسی یکپارچه و مجتمع به اطلاعاتی از قبیل آرشیو مدارک و سایر مستندات است. قوانین اطلاع‌رسانی و حوزه عملکرد کاربران و مسوولین پورتال‌ها و همچنین ارتباطات میان آنها، از طریق پورتال مرکزی قابل تعریف و کنترل می‌باشد.
  • پورتال­ امکانات لازم برای تهیه، سازماندهی، دسترسی، جستجو، استخراج، تفسیر، انتقال، نگهداری و انسجام منابع اطلاعاتی را فراهم می­آورد، به نحوی که این منابع با وجود سطوح دسترسی به سادگی در دسترس باشند.
  • پورتال اطلاعاتی نقشی کلیدی در توسعه کتابخانه دارد و از همه منابع کتابخانه ­ای به شکل چاپی و الکترونیکی تشکیل شده است.
  • پورتال در نظر دارد، مجموعه مهمی از منابع دیجیتالی برای دسترسی پیوسته محلی و دوردست تهیه نماید. همچنین، تداوم بلند مدت و دسترسی همیشگی از اهداف اصلی این پروتال به حساب می­آید.
  • پورتال کتابخانه ای، راهکار اطلاع‌ رسانی توسعه‌ یافته کتابخانه‌هاست. وجود پورتال می‌تواند بخش مهمی از مشکلاتی را که هم اکنون در نظام کتابخانه ­ای کشور وجود دارد، مرتفع نماید که برخی از اولویت های خاصتر کتابخانه دیجیتال می تواند موارد ذیل باشد:
  • ایجاد مکانی مناسب جهت تولید و استخراج دانش.
  • امکان ارتباط محققین و دانشجویان در یک محیط تعاملی در جهت تولید دانش.
  • امکان ارائه خدمات کتابخانه­­ای به صورت مجتمع بدون محدودیت زمانی و مکانی.
  • تسهیل در دسترسی به اطلاعات و ارائه سایر خدمات مربوط به امور.
  • اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مختلف.