سالن همایش

Home » سالن همایش

ساختمان سالن استخرهای شنا شامل استخر قهرمانی ، استخر شیرجه و استخر تمرینی می باشد که واقع در سمت چپ خیابان اصلی ورودی مجموعه روبه روی سالن ۱۲ هزار نفری میباشد . اطراف این ساختمان یک تراس بزرگ به اندازه تراس سالن دوازده هزارنفری ( سالن ورزشها ) وجود دارد که ورودی ازشمال و جنوب امکان پذیر است . استخر بزرگ شنا ( استخر قهرمانی ) : با ابعاد ۲۶×۵۰ متر و عمق ۲۵/۲ متر با ده خط شنا و استخر شیرجه با ابعاد ۲۶×۲۰ متر در قسمت شرق سالن قرار دارند .

  • ابعاد: 26×50

  • تابلو امتیازات

  • سونا

  • سالن بدنسازی

  • جکوزی