گروه مدیریت آموزشی

Home » گروه مدیریت آموزشی

معرفی گروه مدیریت آموزشی

گروه مدیریت آموزشی ، یکی از گروه های کهن در تربیت دانشجو در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این گروه با بهره مندی از اساتید مجرب و بنام کشور ، نقش سازنده و بسزایی در اعتلای این رشته در کشور ایفا می کند. هم اکنون 3 استاد ، 2 دانشیار و 1 استادیار به عنوان عضو هیأت علمی در این گروه مشغول فعالیت هستند و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری را در دو رشته مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی تدریس می کنند. این اساتید افتخاراتی چون استاد نمونه کشوری ، پژوهشگر برتر دانشگاهی و ... را دارا می باشد.

gorouh1

شماره تماس مستقیم

phone

شماره نمابر

fax

021-22222222

محل استقرار

offfice

ساختمان آموزشی - طبقه اول

شرح وظایف گروه

برخی از وظایف رئیس دانشگاه به شرح زیر می باشد:

  • پيشبرد و نظارت بر حسن اجراي مصوبات ابلاغ شده از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به ويژه اساسنامه دانشگاه، سند چشم انداز 20 ساله و برنامه راهبردي دانشگاه و مصوبات هيأت‌امنا.
  • هدايت فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي دانشگاه و اداره امور در چارچوب قوانين و مقررات .
  • هماهنگي بين فعاليت‌هاي مختلف دانشگاه، انتصاب و بركناري كاركنان دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات.
  • پيشنهاد تشكيلات دانشگاه به هيأت امناء، وزارت علوم تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
  • رسيدگي به مكاتبات و مراجعات و حضور درمراجع قانوني و جلسات شورای دانشگاه و ساير مجامع ايفاي نقش مي‌نمايد.
  • نظارت با نقش محوري در هيأت رئيسه بر حسن اجراي مصوبات هيأت رئيسه، ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيأت رئيسه نيز نظارت دارد.