معرفی واحد علم سنجی

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی لارستان

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۰ در حوزه معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی-فرهنگی آغاز به کار نمود. این واحد بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشکده و سایر واحدهای تابعه، در راستای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشکده و کشور گام بردارد.

شرح وظایف واحد علم سنجی :

 1.  تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی
 2. اصلاح، ادغام و ویرایش اطلاعات اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی وزارت بهداشت
 3.  پایش تولیدات علمی اعضاء هیات علمی در سطح دانشکده ها و گروههای آموزشی
 4.  برگزاری کارگاهها و ودوره های آموزشی علم سنجی جهت اعضاء هیات علمی
 5.  اطلاع رسانی مستمر در مورد شیوه صحیح و کامل آدرس دهی نام دانشگاه
 6. معرفی و اطلاع رسانی در مورد مجلات بی اعتبار و کم اعتبار به اعضاء هیات علمی
 7. معرفی مجلات معتبر طبق برنامه های آموزشی برای هدایت انتشارات
 8.  تلاش برای بهبود میزان مشاهده پذیری و استفاده پذیری مقالات
 9. تحلیل استنادی تولیدات علمی دانشکده
 10.  تعین روشهای ارزشیابی علم سنجی و بررسی دانش روز علم سنجی
 11.  تعریف شاخص های ارزشیابی علم سنجی و برآورد و تجزیه و تحلیل اطلاات مربوط به شاخص ها