معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی لارستان به ریاست جناب آقای دکتر هوشنگ جعفر پور با 5 حوزه مدیریتی فعال شامل مدیریت نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی، مدیریت دارو و مواد مخدر،مدیریت تجهیزات پزشکی،مدیریت آزمایشگاه مواد غذایی ، مدیریت تحقیق و توسعه  و حدود 40 کارخانه و کارگاه تولید مواد غذایی و بهداشتی و 29 واحد داروخانه تحت نظارت خود ،در حال خدمت رسانی به هم وطنان عزیز در حوزه شهرستان های لارستان و خنج می باشد.

dr-jafarpour

اهداف

 • ارتقای سطح سلامت جامعه
 • افزایش سطح امنیت غذا
 • افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمات
 • افزایش فرایند تحقیقات كاربردی در عرصه کاری

استراتژی ها

 • ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در عرصه دارو
 • بهبود مهارت های فنی در زمینه های کیفیتا
 • تقویت واحد پژوهش و ارتقاء کیفی اطلاع رسانی
 • اعمال نظام پایش، نظارت و ارزیابی

چشم انداز

 • ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در عرصه دارو
 • ایجاد مركز آزمایشگاههای مرجع كنترل غذا و دارو
 • ارتقاء فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو
 • پاسخگویی به انتظارات مردم و ارتقاء رضایتمندی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

حوزه معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی

0

نیروی شاغل

0

واحد تحت پوشش

0

داروخانه تحت پوشش