تماس با ما

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی لارستان

abdollahpoor

خانم زیور عبداله پور

مسئول کتابخانه دیجیتال

  • پست الکترونیک: z.abdollahpour@larums.ac.ir
  • تلفن: -52247110 -071 داخلی 245
shoyukhi

خانم موهبت شیوخی

کارشناس جستجوی منابع الکترونیک و مرجع

  • پست الکترونیک: m.shoyukhi@larums.ac.ir
  • تلفن: -52247110 -071 داخلی 245